Wie zijn onze mensen?

Bezieler

Wouter Cyx

De oprichter en bezieler van Transition Heroes is Wouter Cyx. Hij is afgestudeerd als industrieel ingenieur – electromechanica en behaalde een master in Public Management aan de Antwerp Management School. ...

De oprichter en bezieler van Transition Heroes is Wouter Cyx. Hij is afgestudeerd als industrieel ingenieur – electromechanica en behaalde een master in Public Management aan de Antwerp Management School.

In 2008 startte zijn loopbaan bij VITO als onderzoeker energie in gebouwen. Daarnaast was hij gastdocent "energie-efficiëntie in gebouwen'' aan de Hogeschool Brussel van 2009 t.e.m. 2013.

In 2011 maakte hij de overstap naar de stad Antwerpen. Daarbij was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van strategische energieprojecten. Een voorbeeldproject hiervan was de ontwikkeling en implementatie van het eerste warmtenet in Antwerpen in Nieuw Zuid. Daarnaast was hij de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de strategische energievisie. Eind 2016 verliet hij de stad Antwerpen om zich voluit te geven in de succesvolle opstart van het bedrijf Kelvin Solutions.

Wouter combineert een technische bagage met een brede kenniswaaier over bedrijfskunde en beleidswetenschappen. Met vallen en opstaan heeft hij geleerd hoe technische projecten vertaald kunnen worden binnen een visie waar maatschappelijk draagvlak voor ontstaat.

Junior expert beleid- en participatie

Emma Adriaensen

Emma Adriaensen is als jongste teamlid onze gedreven spring-in-het-veld. Zij is afgestudeerd in de politieke wetenschappen aan de KUL en behaalde een master in Governance Networks aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. ...

Emma Adriaensen is als jongste teamlid onze gedreven spring-in-het-veld. Zij is afgestudeerd in de politieke wetenschappen aan de KUL en behaalde een master in Governance Networks aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Hiermee bekwam ze een goede academische basis met buitenlandse ervaring om mee in te stappen in de beleidsonderbouwing en participatieprocessen rond lokaal energie- en klimaatbeleid.

De start van haar loopbaan rond in teken van de vertaling en toepassing van nationale regelgeving omtrent kwaliteitszorg binnen het accountancy-wezen.
Emma startte in 2020 bij Transition Heroes als junior Expert Beleid en participatie rond lokaal beleid energie, klimaat en circulaire economie. Van bij aanvang wordt Emma ingeschakeld in onder meer de participatietrajecten en beleidsonderbouwing van lokale klimaatplannen, de uitwerking van een blauwdruk “Bedrijventerreinen van de Toekomst” en het uitvoeren van marktonderzoek & strategieën voor het opstarten van samenwerkingsprojecten op bedrijventerreinen.

In haar persoonlijke leven vervult Emma reeds jaren een actieve rol in de lokale jeugdraad en lokale verenigingsleven. Zo heeft Emma een goede voeling gekregen met de werking van lokale adviesraden en de uitdagingen waarmee lokale besturen op dit vlak te maken krijgen. 

Wie zijn onze partners?

VentureLink is een jonge onderneming waaronder activiteiten rond venturing, business development en technologie-marketing worden samengebracht.

Kahpo Consulting werkt met toekomstgerichte organisaties aan trajecten van visieontwikkeling tot en met project-realisatie.

 Kelvin Solutions werkt aan de realisatie van duurzame warmte- en koudeprojecten. Het bedrijf ligt mee aan de bakermat van Transition Heroes. Onze ondernemingen ontmoeten elkaar in complementariteit.

Heb je een vraag voor ons?

Neem snel contact met ons op!