Wat?

Wij werken op het snijpunt van “kennisontwikkeling” en  “kennisimplementatie”.

Degelijk lokaal energie- en klimaatbeleid uitwerken is ons vak!

We zijn gefascineerd door overheidsbeleid, netwerkorganisaties, en de bewegingsruimte die hierin voor innovatie en bedrijvigheid ontstaat. Dit zie je en voel je in al onze activiteiten:

Onderzoek & Ontwikkeling

Onderzoek & Ontwikkeling

Onderzoek & kennisverkaveling vormen de basis voor alles wat Transition Heroes doet. Wetenschap als driver voor beter beleid en impactvolle innovatie bij het middenveld, de overheid en de industrie.

Consultancy

Consultancy

Met volle overtuiging zetten we onze ontwikkelde kennis en producten in voor uw concrete projecten. Enkel door op het terrein mee te werken blijven we scherp en maken we mee het verschil.

Procesbegeleiding & Coaching

Procesbegeleiding & coaching

Gelijk hebben is mooi, gelijk krijgen de kunst! Door vallen en opstaan hebben we  geleerd hoe draagvlak en kennis maar zinvol inzetbaar zijn door de juiste procesbegeleiding en coaching.

Training

Training

Onze planeet heeft nood aan vele transitiehelden en –heldinnen die nog sneller, effectiever en met meer voldoening aan verandering kunnen bouwen. Het is onze erezaak om leercurves te versnellen door onze opgebouwde kennis & ervaring.

Thema’s waar we graag op werken zijn:

Beleidsanalyse energie & klimaat

Analyse en planning bij de opmaak van lokale energie- en klimaatplannen

Transitie-experimenteren en doorbraakprojecten

Netwerkmanagement en procesbegeleiding van energietransitieprojecten (experimenten, doorbraakprojecten ), bijvoorbeeld rond wijkrenovatietrajecten

Duurzame Stadontwikkeling

Het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen overheid en projectontwikkelaars rond de Integratie van de diverse duurzaamheidsaspecten in stadsontwikkeling

Organisatiekunde

Het optuigen van organisaties (mensen & middelen, structuren & culturen) om slagvaardig een policy rond energie en klimaat om te zetten.

Start vandaag met
jouw heldenreis!

Neem snel contact met ons op!